Si al humanismo se le separa de la revolución, deja de ser verdadero humanismo, y si a la revolución se la separa del humanismo, deja de ser verdadera revolución

Boris Bialik

Se encuentra usted aquí

Botere guztia sovietetara! | ¡Todo el poder a los soviets!

(abajo en castellano)

Kontsigna hau gakoa izan zen 1917ko hilabete zurrunbilotsu horietan. Nicolas II.a tsarrak abdikatu ostean 1917ko martxoan (momentu horretan Errusian zegoen juliotar egutegian otsaila zen) sortutako behin-behineko gobernuan sozialdemokratak parte hartzen ari ziren, liberal eta aristokratekin batera. Boltxebikeen zuzendaritzaren sektore batzuek ere gobernuarekiko adiskidetze jarrera zeukaten. Testuinguru horretan, Leninen Apirileko tesiak obran jasotako planteamenduak gakoak izan ziren boltxebikeen norabidea argitzeko (boltxebikeak barruko korronte nagusia ziren Errusiako Partidu Sozialdemokratan, handik gutxira Partidu Komunista bihurtu zena) baita, hilabete batzuk geroago, Petrogradon boterea hartzea ahalbidetzeko ere.

Azaroaren 6-7 honetan (juliotar egutegian urriaren 24-25a) iraultza sobietarraren 100 urte betetzen dira. Zalantzarik gabe, iraultza hori garaipen nabarmenena izan zen munduko langileriaren historian. Langileek boterea hartzeak eta 1918-1921eko gudan potentzia inperialistek babestutako erreakzioa garaitzeak ideia marxisten gauzatzea suposatu zuen neurri handi batean. Izan ere, Marxek eta Engelsek beraiek azaldu zuten marxismoa ez zela dogma bat, baizik eta akziorako gida. 1871eko Pariseko Komunaren herri garaipen iraungikorraren ostean, sobietar iraultzak klaserik gabeko jendartera abiatzea ahalbidetu zuen, baita kapitalismotik komunismorako trantsiziorako Estatu sozialistaren eraikitzea era praktikoan planteatzea ere (Estatua eta iraultza idazkian Leninek berak teorizatu zuena). Geroago gauzatu zen SESBren norabidearen okertzearen eta atzean egon ziren barne (estalinismoa, burokratizazioa…) eta kanpoko arrazoien (eraso inperialistak, Europan hedatu behar ziren beste iraultzen porrota…) analisian sartu gabe, Iraultza sobietarrak gainontzeko herriei erakutsi zien posiblea zela klase zapalduek boterea eskuratzea eta berdintasunezko eta jaberik gabeko jendartea eraikitzea. Iraultza horrek eta sortutako Estatuak auzitan jarri zuen (des)ordena kapitalista eta, inperialismo nazia adoretsuki suntsitu ostean, SESB munduko potentzia bihurtu zen arlo guztietan, inperialismo yankiaren kontrapisua bilakatuta. Horregatik ezinbestekoa zaigu gertakizun horiek gogoraraztea, ikertzea (asmatzeak zein akatsak) baita aldarrikatzea ere. Are gehiago urteurren honetan non sistemaren desinformazio medioak gertaera horiek karikaturizatzen eta sinplifikatzen saiatuko diren. Izan ere, iraganeko zerbait bezala aurkeztuko dizkigute, gaindituta dagoena, kapitalismoari alternatibarik ez dagoen munduan errepikatu ezin izango dena.

Leninen eta beste iraultzaileren ekarpen teorikoak baita milaka langile eta nekazarien borroka ere lurperatzen saiatuko dira. Hala ere, errealitate gordinak berresten du ideia horien gaurkotasuna eta sistema aldatzearen beharra. SESBren desagertzeak eta kapitalismoaren nagusitasunak munduan emakume-gizonen arazo larriak konpondu ditu akaso? Jendartea klaseetan banatzeak, ekoizteko baliabideen jabea den gutxiengoak gehiengoa esplotatzeak, kapitala gero eta esku gutxiagotan kontzentratzeak (Inperialismoa, kapitalismoaren aro gorena idazkian Leninek deskribatutakoa), monarkia parasitoen irauteak, populazioak hiltzen dituen miseriak, goseak, gerrak… erakusten dute duela mende bateko eskenatokitik ez dugula asko aurreratu.

Iraultza sobietarrak irakaspen oso baliagarriak utzi zituen, XX. mendean zehar eta gaur egun ere garatzen diren esperientziekin aberastuak izan direnak. Horietako bakar batzuk aipatzeagatik, iraultza horrek botere paralelo bat (langileen, nekazarien eta soldaduen sovietak) eraikitzearen beharra erakutsi zuen, boterea hartzeko baliogarria izango zena baita etorkizuneko Estatu sozialistaren enbrioia ere. Era berean, boterea hartzea ahalbidetuko duen Estatu krisia heltzen den bitartean langileria formatzearen ezinbestekotasuna erakutsi zuen, baita langileek boterea eskuratzeko eta finkatzeko estrategiaren premia ere, Historian hainbestetan gertatu diren matxinadak matxinada hutsetan ez geratzeko, ordena berri bat eraikitzeko ezgai. Iraultza sobietarrak Estatu zaharra eraistearen eta berri bat eraikitzearen beharra erakutsi zuen, burgesiak berak gehiengoa menperatzeko diseinatutako egituren erabilera gaindituz. Honen harira, indarkeria antolatua herriaren eskumena izan behar zela azaldu zuen, eta ez herriaren kanpotik eta gainetik dauden errepresio indar berezien (polizia eta ejertzitoa) eskuetan egon.

Horretaz gain, Leninek behin eta berriro ohartarazi zuen bake sozial iraunkorraren ilusioa elikatzen duen klaseen arteko hitzarmenaren sineskeriarekin apurtu behar zela. Hots, interes kontrajarriak dauzkaten klaseak adiskidetzearen ezintasunaz ohartarazi zuen. Zentzu horretan, Leninek utzitako esaldi adierazgarrienetariko bat honako hau da: “Gizonak (eta emakumeak) beti izan dira politikan norberaren eta besteen engainuen biktimak, eta horrela jarraituko dute esaldi, adierazpen eta moral-, erlijio-, politika- eta jendarte-agintza guztien atzean klase baten edo beste baten interesak identifikatzen ikasten ez duten bitartean”. Ideia honetatik sortutako burgesiarekiko eta sozialdemokraziaren morroi-sektoreekiko ezinbesteko mesfidantza gakoa izan zen “Botere guztia sovietetara!” leloa errealitatea bihurtzeko.

 


 

Si una consigna fue clave en aquellos turbulentos meses de 1917 fue ésta. Ante la participación de la socialdemocracia, junto a liberales y aristócratas, en el gobierno provisional constituido tras la abdicación del zar Nicolás II en marzo (febrero según el calendario juliano imperante entonces en Rusia), y ante las posturas conciliadoras con el gobierno entre sectores de la dirigencia bolchevique, los postulados formulados por Lenin en sus Tesis de abril resultaron claves para clarificar el rumbo a tomar por los/as bolcheviques (sector mayoritario dentro del por entonces denominado Partido socialdemócrata de Rusia, posteriormente Partido Comunista) y posibilitar, meses después, la toma del poder en Petrogrado.

Este 6-7 de noviembre (24-25 de octubre en el calendario juliano) se cumplen 100 años de la Revolución soviética. Sin lugar a dudas, dicha revolución constituyó el triunfo más determinante en la historia de la clase obrera mundial. Aquella revolución, la derrota de la burguesía y la aristocracia, el empoderamiento obrero y su consolidación tras vencer en la guerra de 1918-1921 a la reacción apoyada por las potencias imperialistas (EEUU, Japón, Estado francés, Reino Unido…) supuso, en gran medida, la materialización de las ideas marxistas que, como los propios Marx y Engels indicasen, no constituyen un dogma sino una guía para la acción. Tras la efímera victoria popular en la Comuna de París de 1871, la Revolución soviética permitió avances en el camino hacia una sociedad sin clases, así como plantear de una forma práctica la construcción del estado socialista necesario para transitar del capitalismo (con rasgos feudales en el caso ruso) al comunismo, algo ya teorizado en buena medida por Lenin en su obra El Estado y la revolución.

Sin entrar en la deriva posterior de la URSS y sus determinantes internos (estalinismo, burocratismo…) y externos (agresiones imperialistas -con su cénit en la invasión nazi de la 2ª Guerra mundial-, derrota de otras posibles revoluciones socialistas en Europa…), la Revolución soviética mostró a los demás pueblos del mundo que era posible que las clases explotadas tomasen el poder y comenzasen a construir una sociedad igualitaria y sin amos. Aquella revolución y el Estado que surgió de la misma puso en cuestión el (des)orden capitalista y, tras la sacrificada victoria sobre el imperialismo nazi, la URSS se convirtió en una potencia mundial en todas las esferas que trató de tú a tú al imperialismo yanqui. Es necesario por ello recuperar la memoria de aquella lucha, estudiarla (tanto los aciertos como los errores) y reivindicarla. Más en este aniversario en el que los medios de desinformación del sistema intentarán caricaturizar aquellos hechos, simplificarlos y, sobre todo, presentarlos como algo del pasado, algo superado, algo que ya no puede ni podrá tener lugar en un mundo donde no hay alternativa al capitalismo. Pretenderán reducir el legado de Lenin a comentarios vacuos sobre la exhibición de su cadáver embalsamado en la Plaza roja de Moscú, intentando enterrar sus aportes teóricos y los de otros/as dirigentes revolucionarios/as, así como la lucha de miles de obreros/as y campesinos/as.

Sin embargo, la tozuda realidad reafirma la vigencia de sus ideas y la necesidad de cambio. La desaparición de la URSS y la hegemonía mundial indiscutible del capitalismo ¿ha resuelto acaso los graves problemas de la humanidad? La división de la sociedad en clases, las mayorías desposeídas y explotadas por una minoría propietaria de los medios de producción, la progresiva concentración del capital en cada vez menos manos (ya descrita por Lenin en su obra El imperialismo fase superior del capitalismo), la pervivencia de monarquías parásitas, la miseria, el hambre, la guerra que sigue diezmando poblaciones… muestran un escenario no muy diferente al de hace un siglo.

La Revolución soviética dejó valiosas lecciones que, enriquecidas por otros muchos procesos desarrollados a lo largo del siglo XX y en la actualidad, deben ser recordadas y consideradas. Por señalar sólo algunas de ellas, aquella revolución mostró la importancia de construir un poder paralelo (los soviets de obreros, campesinos y soldados) capaz de tomar el poder y embrión del futuro Estado socialista. Mostró lo imprescindible de formar y organizar a las masas trabajadoras mientras llega la crisis del Estado que permita dar el salto a la toma del poder, así como de disponer de una estrategia para hacerlo y poder consolidarlo, evitando lo que en la Historia ha ocurrido con tantas rebeliones, que se quedaron en eso, en rebeliones, sin llegar a revoluciones capaces de construir un nuevo orden. La Revolución soviética confirmó la necesidad de derribar el viejo Estado y construir uno nuevo sin caer en el mantenimiento y utilización de unas estructuras diseñadas precisamente para someter a las mayorías por parte de la burguesía, así como de que la violencia organizada resida en el pueblo y no en unas fuerzas especiales de represión (policía y ejército) situadas fuera y por encima de él.

Uno de los principales aportes de Lenin fue, sin duda, la reiteración de la necesidad de romper con la ingenuidad de un acuerdo interclasista que mantenga la ilusión de una imposible paz social duradera. En definitiva, la imposibilidad de conciliar clases con intereses contrapuestos. No en vano, una de las memorables frases que Lenin nos dejó fue ésta: “Los hombres (y mujeres) han sido siempre, en política, víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase”. La consiguiente imprescindible desconfianza hacia la burguesía y los sectores serviles de la socialdemocracia fue una de las claves que permitió que se hiciese realidad aquel imborrable “Todo el poder a los soviets”.

Gehitu iruzkin berria

randomness