"Garapenerako bidean dauden herriak", auzokoen garapenak zapaldutako herriei adituek ematen dieten izena da

Eduardo Galeano

Hemen zaude

Euskal Herria con la revolución bolivariana

La revolución de venezuela adelante!

En una rueda de prensa, Askapena y Komite internazionalistak, hemos presentado un texto de apoyo al pueblo venezolano y al proceso Bolivariano con motivo de los contecimientos recientes. Al texto se han adherido diferentes agentes politicos y  sociales.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, ha reconocido estos días ante su pueblo su delicado estado de salud, previendo y preparando el terreno político a posibles acontecimientos que lo pudieran inhabilitar para cumplir con su cargo de Presidente de la República y cabeza visible del proceso emprendido en Venezuela hace 14 años.
Ante estas declaraciones, las organizaciones aquí reunidas queremos  
remarcar lo siguiente:

Conocemos el papel clave que ha realizado hasta ahora Hugo Chávez en el proceso revolucionario venezolano al saber entender y catalizar los genuinos intereses y las reivindicaciones de las clases populares venezolanas. También el papel de lo que él y el proyecto que representa, significan para tantas luchadoras y luchadores en América Latina y en todo el mundo.  

Hemos podido ver en nuestras brigadas como los innumerables avances en temas de  salud, educación, participación ciudadana y bienestar social en general son pilares que hacen posible y entendible la estrecha relación que existe entre la  gran mayoría popular venezolana y el proyecto que representa su presidente.

También sabemos que esta Venezuela que lucha por su segunda y definitiva independencia, transitando valientemente y sin complejos hacia la superación del sistema capitalista-imperialista, no sería entendible ni posible sin la lucha diaria de un pueblo emancipado que ha comenzado a abrir los cauces y espacios para autoorganizarse y tomar las riendas de su futuro.

Este proceso no es fruto de una persona u otra. Son millones las personas que lo protagonizan. Este pueblo organizado en los Consejos Comunales, en las Comunas, en las fábricas y en los innumerables espacios sociales, políticos, éconómicos y culturales que están construyendo Poder Popular en mayúsculas, es  el que ha sabido construir desde los barrios y pueblos esta nueva  Venezuela bolivariana, digna, rebelde y solidaria referente  indiscutible para todas las personas que como nosotr@s luchamos por la  superación del sistema capitalista. Este pueblo organizado es el que ha logrado desactivar todos y cada unos de los intentos de la gran burguesía venezolana y del imperialismo tanto yanqui como europeo de derrumbar al proceso revolucionario . Por lo tanto, este pueblo organizado es el que sabrá, sin duda alguna, encarar esta nueva situación en la que los enemigos de la Revolución Bolivariana intensificarán su labor desestablizadora, intoxicadora. Son millones de personas, que ahora como antes, empujarán para profundizar y consolidar este proceso emprendido.   

En este sentido, además de desearle al Presidente Chávez una pronta recuperación, queremos reafirmar desde Euskal Herria nuestra más profunda confianza en la capacidad del pueblo trabajador venezolano de llevar adelante, pase lo que pase, el proceso revolucionario y hacerlo irreversible. Las luchas y conquistas del Proceso Bolivariano son de carácter estratégicas para todos los pueblos que apuestan por la superación del sistema injusto y criminal en el que malvivimos. Por ello desde Euskal Herria reforzaremos nuestro apoyo solidario,  
internacionalista y revolucionario, de pueblo en lucha a pueblo en lucha, con una Revolución Bolivariana que, sin duda alguna, es también nuestra.

Askapena eta Komite Internazionalistak

Adhesiones:

Circulo Bolivariano"La Puebla", Colectibo Bachue, Ecuador etxea, Elkartzen, Euskadi-Cuba, Ikasle abertzaleak, LAB sindikatua, Marcha patriotica(capitulo Euskal Herria), No mas Bases (Euskal Herria Kolonbia), Mumiaren Lagunak, Sare antifaxista, ezker abertzaleko gazteak.

Venezuelako lehendakaria den Hugo Chavéz Frías -ek, bere osasun  egoera larriaren berri eman dio  Venezuelako herriari. Honela, duela 14 urtetatik hona errepublikako buruzagi eta prozesuaren  ikur denak ,  badaezpadako oinordetza eta prestaketak burutu ditu  izan daitezkeen gertakariei aurre hartuz. Adierazpen hauen aurrean, bildu garen erakundeek honakoa jakinarazi nahi genuke:
Jakitun gara Hugo Chavezek Venezuelako prozesu iraultzailean duen  pisuaz, venezuelarren herri interes eta klaseko eskakizunak  jasoz eta batuz. Baita, berak eta ordezkatzen duen egitasmoak Amerika Latinan eta mundu osoan duen garrantziaz ere. Antolatu izan ditugun brigadetan gure begiz ikusi ahal izan ditugu prozesuaren baitan emaniko aurrera pausu nabarmenak:  osasungintzan, hezkuntzan, herritarren parte hartzean, ongi izate sozialean...,  hauek eta beste zer nahi adierazpide dira, herritarren eta presidenteak ordezkatzen duen proiektuaren arteko batasunaren  ispilu. Modu berean jakitun gara, bigarren eta egiazko independentziaren aldeko borroka, ez zela izango ez posible, ezta ulergarri ere herritarren eguneroko borrokarik ezean,   hain zuzen, auto antolakuntzarako  eremuak   eta bideak baliatuz, behingoz herria bera  izan dadin bere  etorkizuna eraikiko duena.      
Prozesu hau beraz, ez da soilik pertsona baten edo beste baten  lanaren fruitu,  milioika lagunek gauzaturikoa baizik. Herri oso bat da honen guztiaren erantzule;  Kontseju komunaletan, Komunak deiturikoetan, lantegietan, eta konta ezinezko eremu sozial, politiko, ekonomiko eta kulturaletan lanean ari dena. Auzo eta herrietan  Herri Boterea letra larriz  gauzatzen ari dira,   Venezuela bolivartarra eraikiz, Venezuela duina, errebelde eta elkartasunez beterikoa. Gu bezala beste hainbaten ere erreferente ukaezina  bestalde, sistema kapitalista gainditu nahi dugun guztionna alegia. Herri antolatu hau da Venezuelako burgesia edo europar nahiz inperialismo Yankiak prozesu iraultzailea zapaltzeko buruturiko saiakerak banan banan geldiarazi dituena. Herri antolatu honek duda izpirik  gabe jakingo du beraz aurrera egiten,  hain justu, iraultza boivartarraren etsaiek desestabilizio eta intoxikazio makinariak azkartuko dituzten garaiotan. Milioika lagun dira, lehen bezala orain, hasitako proezesua sakondu eta sendotuko dutenak.
Zentzu honetan, Chavez presidentea lehen bait lehen senda dadila eskatzearekin batera, Euskal Herritik gure konfiantza berrestu nahi dugu Venezuelako herri langilean, gertatzen dena gertatuta ere, atzera bueltarik ez duen prozesu iraultzailea aurrera eraman dezan.  Izan ere, prozesu bolivartarraren borrokak eta lorpenak izaera estrategikoa dute sistema bidegabe  eta kriminal hau gainditzea helburu dugun herri guztiontzat. Honegatik Euskal herritik gure elkartasun  internazionalista eta iraultzailea berresten dugu iraultza Bolivartarrarekin, gurea ere badeleko.  

Askapena eta Komite Internazionalistak

Atxikimenduak:

Circulo Bolivariano"La Puebla", Colectibo Bachue, Ecuador etxea, Elkartzen, Euskadi-Cuba, Ikasle abertzaleak, LAB sindikatua, Marcha patriotica(capitulo Euskal Herria), No mas Bases (Euskal Herria Kolonbia), Mumiaren Lagunak, Sare antifaxista, ezker abertzaleko gazteak.

 

Gehitu iruzkin berria

randomness